Ninjutsu

A ninjutsu eredete nagyon nehezen definiálható, tekintettel a több évszázados titoktartásra, mely ezt a harcművészetet övezte. Többek között ez az oka a megbízgató források hiányának is. A történelem, generációról generációra, szájhagyomány útján terjedt így az írásos források száma kevés. Az egységes történeti kép hiányának oka lehet még az, hogy a Ninjutsu fejlődésében több, mint 70 Ryu játszott komoly szerepet. Ezek közül sok veszett el azáltal, hogy csak egyetlen "Menkyo Kaiden" került átadásra. Ezek a tekercsek a "Minden Tudás Birtokosát" jelölték, aki az Alapító Nagymester nevében folytathatták tanításaikat. Ha egy ilyen Ryu Nagymestere elhunyt mielott a teljes "Menkyo Kaiden" -t továbbadta volna, akkor meghalt ez egész Ryu. A Ninjutsu szellemi atyja valószínűleg a az ezoterikus Mikkyo, a titkos tanítás, ami a Japán tradícióból, a Yamabushi -ból ered, dojo -k alakultak a hegyekben, ahol a Shugendo misztikus praktikáit gyakorolták. Valószínűleg ezekből a csoportokból alakultak ki a későbbi Ninja -k. Más álláspont szerint Ronin -ok, vagy harcos kínai betelepülok voltak nagy hatással a Ninják, a Ninjutsu kialakulására. Ezek a csoportok Iga és Koga tartományok hegyeiben voltak otthon, és idővel a Daimyo (Tartományi földesúr) megbízásában vállaltak olyan feladatokat, melyhez a Daimyo -nak formálisan nem lehetett köze. Ezen feladatok sokfélék voltak, a Daimyo ellenlábasainak megsemmisítése, a kémkedés, a mérgek, az emberrablás művészetének változatos alkalmazása, az ellenség békéjének megzavarása. Mesterei voltak az álcázásnak, az eltűnésnek, nemcsak harci művészetüket fejlesztették ki, hanem a legkülönfélébb közegekben, helyzetekben történo optimális mozgásrendszert is. Nem csak technikai felkészültségük volt remek, deinformációs hálózatuk is kiválónak mondható. A Jonin (Vezető-Ninja) számos értékes kapcsolattal, kontakt-személlyel (Chunin) és megbízható, az ellenség hátországában működő informátorral (Genin) rendelkezett. Ezek az első Ninja -k a Heian korszak végén (ca. i.sz. 1185) tűntek fel, de szervezettségi szintjük még alacsony volt. A XIV. században kezdtek kialakulni a Ninja családok (Clans), -területileg Iga és Koga tartományban- és idővel növekedni kezdett tekintélyük és gazdagságuk éppúgy, mint politikai befolyásuk, miáltal potenciális hatalmi tényezővé nőtték ki magukat. A kezdetekkor senki nem válhatott Ninja -vá saját akaratából, Ninjának születni kellett. És aki Ninja -nak született, annak a szisztematikus testi és lelki kiképzése már kisgyermek korában elkezdődött. Egy küldetés során a Ninja valaki másnak a borébe bújt, álcázta saját kilétét, és fogságba esés esetén a felismerhetetlenségig összekaszabolta arcát, majd öngyilkosságot követett el, hogy kiléte titok maradjon. Ez az álcázás, akár életvitelszerűen is történhetett, olyannyira, hogy több Ninja élt kettős életet, több nevet használt, több lakhelye, sőt felesége, családja volt. A titioktartás vonatkozásban az egyik legfelsőbb parancs volt. Minden Ninja-Család csak a következő generáció számára adta tovább a tapasztalatokat és a titkos technikákat. Így alakult ki a számos Ryu, melyek néha egyetlen feladattípus megoldására szolgáltak, és egy részük ma is tanulható. A szájhagyomány, a "közszáj" hamar legendává tette a Ninja -kat. Misztikus, természetfölötti erőket és képességeket tulajdonítottak nekik, (láthatatlanná változnak, repülnek, stb) de a Ninja -k legendáját e mellett az teremtette meg, hogy általában ok ölték meg a mindenki által gyulölt, élet és halál urának számító hűbérurakat. Néhány legendává vált Ninja neve is fönnmaradt, ilyen például Hattori Hanzo, vagy Momochi Sandayu.Időszámításunk szerint 1500 körül érte el a Ninjutsu a csúcspontját. Mindenhol alkalmaztak Ninja -kat és mindenhol érvényesült befolyásuk, az árnyékharcosokat övező tisztelet nőttön nőtt, a Ryu -k száma meghaladta a hetvenet. A Ninja -k iránti igény messze meghaladta a Ninja -k valós számát, ezért a Daimyo -k Ninja -kat kezdtek szimulálni. Tömegesen részesítettek katonákat felületes harcművészeti kiképzésben, és küldtek feladatok elvégzésére. Természetesen ezek az emberek gyakran csúfos kudarcot vallottak, így az árnyékharcosokba vetett bizalom csökkenni kezdett.Az i.sz. 1600 -as évek végén lassan véget ért a Ninja-éra. Amint Ieyasu Tokugawa megalapította Shogunátusát, gondoskodott arról, hogy a Ninjutsu és a Ninja klánok tiltottá és betiltottá váljanak. Az iskolák és a klánok feloszlottak. Egy részük megpróbálta művészetét visszavonultságban és titokban tovább gyakorolni, más részük felajánlotta szolgálatait az új reguláris hadseregnek, megint más részük tolvajjá vált, és egyfajta "Robin Hood" -ként vált híressé és hírhedtté. A Ninjutsu 20. századi története, már a Bujinkan történetét jelenti. A Ninjutsu napjainkban. A Ninjutsu a XXI. században már nem csak a túlélés eszköze. Egy harcművészetnek alkalmazkodni, változni kell tudnia az adott kor követelményeihez, a gondolkodásmódjához, fegyvereihez. A XX. században, az európai emberek számára ismertté vált Ninjutsu a Bujinkan-ban oktatott 9 Ryu tanításaira épül, amely elég ahhoz, hogy a gyakorlója elsajátítsa annak szellemi, valamint fizikai, technikai tudásanyagát. A Ninjutsu alapjaira, főbb elveire, az alapkata-kra, valamint alaptechnikáira építkezve egy hatásos harcművészetnek válhatunk a birtokosaivá. A tradicionális technikák módosítása elkerülhetetlen, olyan henka-k (henka - alaptechnikának, vagy kata-nak egy variációja) alkalmazása szükséges, amelyek az adott helyzetben alkalmazhatóak. A tradicionális fegyverekkel, vagy azok ellen végrehajtott technikák némi módosítással a jelen kori fegyverekre is egyaránt alkalmazhatók.